Rzecznik prasowy

  Rzecznik prasowy

  Rzecznik prasowy

  Rzecznik prasowy Izby Celnej w Opolu

  Agnieszka Skowron

  młodszy Ekspert SC

  Wydział Prawno-Organizacyjny

  Izba Celna w Opolu

  ul. Szpitalna 3b-5-7

  45-010 Opole

  tel.: 77 400 67 00

  tel.kom: 502 726 174

  e-mail: agnieszka.skowron@opo.mofnet.gov.pl

  Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję dziennikarzy.

  Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek (w przypadku mediów wnioskiem jest pytanie prasowe) następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o czasie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.