Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), Dyrektor Izby Celnej w Opolu informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1.  korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu ułatwienia porozumienia z osobą niepełnosprawną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z wskazanego powyżej prawa organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane,
    
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.
   • korzystaniu z poczty elektronicznej
   • przesyłaniu faksów,
   • korzystaniu ze strony internetowej danej instytucji,
   • korzystaniu z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP)
  3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
   • polskiego języka migowego PJM,
   • systemu językowo-migowego SJM,
   • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Osoba uprawniona (bądź osoba przez nią upoważniona) deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Izbie Celnej w Opolu bądź jednostkach jej podległych proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: ic.opole@opo.mofnet.gov.pl, bądź telefonicznie do  Wydziału Prawno- Organizacyjnego Izby Celnej w Opolu pod numerem telefonu 77 400 67 06.

  Po dokonaniu zgłoszenia Izba Celna w Opolu zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721z późn. zm.).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2014 Data publikacji: 06.05.2015 14:00 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2015 14:00
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian