Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów:

  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz. 267 z późn. zm.),
    
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

  1. Izba Celna w Opolu

  Ul.Szpitalna 3-b-5-7

  45-010 Opole

  tel.77 400 67 00

  poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek 7.00-15.00

  środa-9.00-17.00
   

  Dyrektor Izby Celnej  przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.
   

  2. Urząd Celny w Opolu
   

  ul.Zielonogórska 3

  45-323 Opole

  tel.77 402 32 06

  poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek 7.00-15.00

  środa 9.00-17.00

   

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.

   

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów.


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 13.04.2015 19:57 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2015 07:45
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian